PEMBINAAN JALAN SAMBUNGAN

Pembinaan Jalan Sambungan (Missing Links)

Pembinaan Jalan Sambungan (Missing Links)

Pembinaan beberapa jalan sambungan (missing links) untuk menghubungkan jalan tempatan di kawasan Permatang Pasir-Perda (rujuk Peta A) dan Bukit Minyak (rujuk Peta B) telah dicadangkan bagi mempertingkatkan keupayaan rangkaian jalan raya sedia ada di Seberang Perai.

Pembinaan jalan sambungan boleh memendekkan masa perjalanan antara bandar dan kawasan pembangunan yang berdekatan, serta melancarkan perjalanan.

Komponen ini masih dalam cadangan dan tertakluk kepada semakan di masa depan dan kelulusan agensi yang berkaitan.

PETA A

Nota: Transit penjajaran & sistem adalah tertakluk kepada semakan sebelum pelaksanaan

PETA B

Nota: Transit penjajaran & sistem adalah tertakluk kepada semakan sebelum pelaksanaan