Jalan Raya

Persimpangan Bertingkat Juru (Juru IC)

Persimpangan Bertingkat Juru (Juru IC)

Nota: Transit penjajaran & sistem adalah tertakluk kepada semakan sebelum pelaksanaan

Persimpangan bertingkat Juru (Juru IC) dicadangkan untuk dinaikkan taraf bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas yang teruk di persimpangan Lebuhraya Utara-Selatan (NSE) dan persimpangan “T” Jalan Kebun Nenas-Jalan Perusahaan.

Salah satu masalah utama yang menyebabkan kesesakan di persimpangan bertingkat lampu isyarat (diamond interchange) sedia ada adalah masa kitaran panjang dengan pecahan empat fasa pada waktu puncak.

Jumlah kenderaan yang banyak yang menuju ke NSE pada waktu puncak menyebabkan percanggahan penukaran lorong (weaving) yang sekaligus mengurangkan kecekapan penyuraian trafik di persimpangan tersebut.

Cadangan skim penambahbaikan Juru IC ini dapat mengurangkan kesesakan melalui:

  1. Pelebaran jalan;
  2. Penukaran Juru IC kepada sistem “Diverging Diamond Interchange”, dan
  3. Penyelarasan masa lampu isyarat bagi persimpangan Jalan Kebun Nenas–Jalan Perusahaan

Komponen ini masih dalam cadangan dan tertakluk kepada semakan di masa depan dan kelulusan agensi yang berkaitan.