Engagement

8 April 2020 – Mutiara Food Bank menyumbangkan bantuan makanan kepada 10 nelayan di Batu Maung yang terkesan dalam terkesan dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan akibat wabak Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *