Perutusan

YAB. CHOW KON YEOW

DSC 0226

 

PERUTUSAN YAB CHOW KON YEOW
KETUA MENTERI PULAU PINANG

Untuk menjadi sebuah bandar yang selamat dan sesuai didiami, Pulau Pinang amat memerlukan rangkaian pengangkutan yang holistik dan menyeluruh bagi menampung kapasiti penduduk yang kian meningkat.

Sejak 30 tahun yang lalu, Pulau Pinang didapati ketinggalan dalam mengatasi masalah kesesakan lalu lintas yang telah menyebabkan peningkatan kesesakan jalan raya yang kian meruncing. Pada tahun 2008, apabila Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang baru mengambil alih tampuk pentadbiran, Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat telah menubuhkan Majlis Pengangkutan Negeri Pulau Pinang (Penang Transport Council – PTC) yang menyokong kajian lanjut dan pelaksanaan Pelan Induk Pengangkutan Negeri Pulau Pinang (PIP) dalam usaha mengatasi masalah kesesakan jalan raya di seluruh Negeri Pulau Pinang.

Kajian PIP ini mengambil masa selama 18 bulan untuk disiapkan sepenuhnya. Kajian ini dilaksanakan oleh AJC Planning Consultants Sdn Bhd dengan Kerjasama Halcrow Consultants Sdn Bhd dan Singapore Cruise Centre Pte Ltd. Kajian ini merangkumi keseluruhan bahagian Pulau dan Seberang Perai. Hasilnya ialah pendekatan seimbang (balanced approach) yang menggabungkan pembinaan lebuhraya baru dan pembinaan sistem pengangkutan awam yang berintegrasi. Hasil daripada kajian PIP ini juga terbahagi kepada lima (5) komponen utama iaitu :

  1. Pembinaan Lebuhraya (Highway Strategy)
  2. Pembinaan sistem pengangkutan awam (Public Transport Strategy)
  3. Kebolehsampaian (Accessibility)
  4. Kajian pengangkutan air (Water Study)
  5. Pembangunan institusi (Institutional Plan)

Kajian ini telah diterima sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri pada 25 Mac 2013 dan telah menjadi dokumen rasmi Kerajaan Negeri untuk dilaksanakan oleh semua agensi serta jabatan yang terlibat. Bermula dari tahun 2013 lagi Kerajaan Negeri telahpun mula melaksanakan strategi di dalam PIP. Ini termasuklah dengan melantik Zenith BUCG pada 6 Oktober 2013 bagi melaksanakan tiga (3) projek lebuhraya dan satu pembinaan terowong bawah laut. Selepas itu, Kerajaan Negeri berpendapat bahawa kaedah bagi melaksanakan strategi lain dalam PIP perlu dijalankan secara menyeluruh. Pada bulan Mei 2014, Kerajaan Negeri bersetuju untuk melaksanakan strategi pelaksanaan PIP menggunakan konsep Project Delivery Partner (PDP). PDP merupakan rakan pelaksana bersama-sama dengan Kerajaan Negeri dalam membina, mereka bentuk dan menguruskan kontraktor-kontraktor yang bakal dilantik untuk melaksanakan PIP. Ini jelas membuktikan Kerajaan Negeri begitu komited untuk melaksanakan projek-projek yang memberi manfaat kepada rakyat Pulau Pinang.

Pada 8 Ogos 2014, Kerajaan Negeri telah memanggil Request for Proposal (RFP) bagi pelaksanaan keseluruhan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang. Sambutan yang diberikan amat luar biasa sekali. Sebanyak 62 set dokumen tender berjaya dijual pada masa tersebut. Sesi taklimat juga mendapat sambutan yang baik di mana, penender memohon pelanjutan masa bagi penyerahan RFP. Pada 16 Februari 2015, tempoh penyerahan RFP telah ditutup. Sebanyak enam (6) syarikat mengambil bahagian dan pihak Kerajaan Negeri bersama-sama dengan perunding kewangan yang telah dilantik oleh Kerajaan Negeri iaitu KPMG Corporate Advisory Sdn Bhd telah membuat penilaian terperinci terhadap setiap cadangan yang dikemukakan. Ini merangkumi aspek teknikal, kaedah pembiayaan dan tahap kebolehlaksanaan setiap projek yang dicadangkan. Kerajaan Negeri mengambil masa selama enam (6) bulan bagi menilai dan memilih penender yang berjaya.

Pada 14 Ogos 2015, secara rasminya Kerajaan Negeri mengumumkan pelantikan SRS Consortium sebagai PDP bagi pelaksanaan keseluruhan strategi Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang bermula sekarang sehingga tahun 2065 (50 tahun perancangan). Dengan pelantikan ini Kerajaan Negeri akan bekerja dengan lebih rapat bersama pihak SRS Consortium bagi memuktamadkan perjanjian fasa pertama pelaksanaan yang dijangka akan ditandatangani pada hujung tahun 2016. Ini termasuklah memuktamadkan jajaran lebuh raya dan jalan raya, jajaran Light Rail Transit (LRT), Sky Cab dan Terowong Dasar Laut di persiaran Gurney.

Kami berharap untuk bekerjasama dengan lebih rapat dengan Kerajaan Persekutuan dan semua agensi kerajaan lain yang berkaitan untuk penyelarasan yang lebih baik untuk memastikan bahawa rangkaian pengangkutan yang dirancang akhirnya akan bersepadu dengan lancar dari segi pelaksanaan dan masa jadual fizikal untuk kebaikan pengguna kelak.

“MOVING PEOPLE, NOT VEHICLES”

YB. CHOW KON YEOW

Cetak