Sayangi Penangku1

  • Pelaksanaan Projek Pelan Induk Pengangkutan mampu mengurangkan kesesakan lalulintas di Pulau Pinang dan memberi keselesaan di masa hadapan

    Ya - 76.9%
    Tidak - 23.1%
  • PENANG
  • PEGIS
  • MBPP
  • MPSP

bann1234