• Penang
 • NCR
 • MONORAIL
 • Ayeritam
 • Ferry
 • Skycab2
 • Lrt
 • Pelaksanaan Projek Pelan Induk Pengangkutan mampu mengurangkan kesesakan lalulintas di Pulau Pinang dan memberi keselesaan di masa hadapan

  Ya - 76.9%
  Tidak - 23.1%
 • Pengumuman
 • PEMBERITAHUAN PAMERAN AWAM BAGI LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKILILING (EIA) (JADUAL KEDUA) BAGI CADANGAN “BAYAN LEPAS LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) PROJECT”

Pemberitahuan Pameran Awam bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekililing (EIA) (Jadual Kedua) bagi Cadangan “Bayan Lepas Light Rail Transit (LRT) Project”Pemberitahuan Pameran Awam bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekililing (EIA) (Jadual Kedua) bagi Cadangan “Bayan Lepas Light Rail Transit (LRT) Project”

Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan sukacitanya memaklumkan bahawa Pameran Awam untuk Laporan EIA (Jadual Kedua) bagi cadangan Projek LRT Bayan Lepas akan berlangsung dari 19 July sehingga 17 Ogos 2017 sebagai memenuhi prosedur memproses Laporan EIA yang telah disyaratkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS).

 Untuk maklumat lanjut, sila klik :PAUTAN 

 • PENANG
 • PEGIS
 • MBPP
 • MPSP

bann1234