PTMP (Keseluruhan)

Posted Posted in PTMP (Keseluruhan)
Sistem Pengangkutan Yang Inklusif Untuk Pulau Pinang Nota: Transit penjajaran & sistem adalah tertakluk kepada semakan sebelum pelaksanaan Pelan Induk Pengangkutan (PI) Pulau Pinang adalah strategi pengangkutan yang komprehensif, cekap dan bersepadu dalam merangka sistem pengangkutan moden serta menyeluruh di antara darat dan laut untuk kepentingan rakyat Pulau Pinang. Ia terdiri daripada pelbagai sistem dan [...]