PENGANGKUTAN AWAM

PENGANGKUTAN AWAM

Rangkaian Pengangkutan Awam

Pelan induk pengangkutan awam SRS Consortium menggariskan rangkaian transit bersepadu dengan kapasiti jangka panjang demi untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam di Pulau Pinang. Strategi pengangkutan awam ini direka khusus seiring dengan penambahbaikan rangkaian jalan dan lebuh raya dalam usaha mencapai kemajuan holistik dan peningkatan kecekapan pengalaman perjalanan orang awam.

Empat laluan transit yang dicadangkan di Pulau Pinang termasuk:

  1. LRT Bayan Lepas;
  2. Monorel Ayer Itam;
  3. Monorel Tg Tokong; dan
  4. Trem (di kawasan warisan George Town).

Pada masa yang sama, tiga laluan transit yang dicadangkan di Seberang Perai akan dihubungkan ke komuter KTM yang baru disiapkan:

  1. LRT George Town–Butterworth mengintegrasi laluan transit rel di Pulau Pinang dengan Seberang Perai;
  2. Monorel dari Raja Uda ke Bkt Mertajam / Alma (dengan penyambungan jajaran BRT ke Kepala Batas dan Kulim); dan
  3. Bas Rapid Transit (BRT) dari Permatang Tinggi ke Batu Kawan (dengan penyambungan jajaran ke arah utara ke Seberang Jaya dan ke arah selatan ke Nibong Tebal).

Cadangan rangkaian pengangkutan awam SRS  Consortium ini mengambil kira  keperluan untuk membolehkan  integrasi multimodal yang efisien dan penyampaian  berperingkat yang fleksibel untuk memaksimumkan  kemudahsampaian, kawasan lingkupan dan daya maju ekonomi.

Cadangan ini mengesyorkan agar rangkaian transit yang dirancang adalah secara menyeluruh dan bukan laluan demi laluan. Bagaimanapun, ianya boleh dibina dalam jangka masa yang berlainan.  Kaedah ini membolehkan integrasi yang lebih baik bagi laluan sedia ada dan akan datang.

Walaupun tertakluk  kepada  kajian  dan  peningkatan  yang  berterusan, sistem  yang dicadangkan di dalam rangkaian pengangkutan awam ini, akan memainkan peranan dalam membentuk pembangunan masa depan yang berorientasikan transit (transit¬-oriented developments) dan berfungsi sebagai satu rangka kerja bagi memastikan kemampanan laluan masa hadapan. Ia juga langkah terbaik dalam mengintegrasikan rangkaian transit dan perancangan guna tanah semasa proses penyediaan Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan.

Melalui pendekatan bersepadu, keseluruhan sistem transit akan beroperasi dengan lebih berkesan sebagai satu rangkaian yang menyediakan strategi pengangkutan awam yang cekap dan mapan.

Laluan  transit  yang  dirancang  untuk  masa  hadapan  masih  tertakluk  kepada penilaian kemungkinan pada waktu pelaksanaan, mengambilkira permintaan perjalanan, intensiti pembangunan, keupayaan sistem transit, sasaran perkongsian mod, penerimaan sosio¬politik sistem transit yang bersesuaian (bertingkat  atau di paras atas tanah). Oleh itu, laluan transit utama iaitu LRT Laluan Bayan Lepas masih tertakluk kepada pendapat dan maklum balas awam, sebagai sebahagian daripada proses kelulusan Skim Keretapi di bawah bidang kuasa Kerajaan Pusat.

Pulau Pinang – Cadangan Laluan Jarak (km) Bilangan Stesen
1 LRT Bayan Lepas 30 27
2 Monorel Ayer Itam 13 13
3 Monorel Tg Tokong 7 8
4 Trem 2 6
JUMLAH 52 54
Seberang Perai – Cadangan Laluan Jarak (km) Bilangan Stesen
1 LRT George Town (The Light) – Butterworth (Penang Sentral) – Sg Nyiur 18 8
2 Monorel Raja Uda – Sg Nyiur – Bukit Mertajam – Permatang Tinggi 28 21
 2a Lanjutan (BRT) ke Utara ke Kepala Batas 13 10
3 Permatang Tinggi – BRT Batu Kawan 14 15
 3a Lanjutan ke Utara ke Bukit Tengah/Seberang Jaya 15 16
3b Lanjutan ke Selatan ke Nibong Tebal 11 6
JUMLAH 99 76
JUMLAH KESELURUHAN 151 130

Rangkaian Pengangkutan Awam di Pulau Pinang

Bagi Pulau Pinang, LRT Lepas Bayan serta dua baris monorel yang dicadangkan, akan membentuk ‘tulang belakang’ rangkaian keretapi di pulau itu. Piawai, kualiti dan bilangan penumpang di sistem tersebut akan menjadi jauh lebih hebat berbanding dengan tram dan BRT.

Ketiga-tiga koridor transit utama Bayan Lepas, Ayer Itam dan Tanjung Bungah adalah hanya berjarak 3 km diantara satu sama lain. Akses pintu-ke-pintu bagi garisan ini boleh dipertingkatkan lagi dengan menyediakan perkhidmatan bas pengantara yang menghubungkan LRT atau monorel stesen yang berdekatan. Pada jangka masa panjang, apabila permintaan perjalanan meningkat, Monorel Ayer Itam mungkin boleh dilanjutkan untuk dihubungkan kepada LRT Bayan Lepas bagi mengukuhkan lagi integrasi dan hubungan antara landasan-landasan keretapi tersebut.

Dari perspektif perancangan, keutamaan semasa cadangan SRS Consortium adalah untuk membina LRT Bayan Lepas bagi menyediakan landasan komuter yang pertama di pulau itu. Ini adalah untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat di sepanjang koridor utara-selatan. Pendekatan ini adalah agak sama dengan KTMB, yang memperkenalkan perkhidmatan komuter pada landasan keretapi elektrik dua-jajaran yang baru siap di Seberang Perai. Penilaian ekonomi LRT Bayan Lepas juga menunjukkan bahawa ia adalah lebih berdaya maju berbanding dengan jajaran yang lain.

Monorel Ayer Itam dan Tg Tokong, sebaliknya masih kurang dari segi daya maju ekonomi. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan bagi memperkenalkan mereka di peringkat yang lebih sesuai, bagi menyediakan rangkaian yang lebih bersepadu serta untuk menggalakkan pemindahan cara pengangkutan daripada kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam.

Rangkaian Pengangkutan Awam di Seberang Perai

Laluan KTM Komuter di Semenanjung Utara yang telah beroperasi kini menghubungkan Gurun di Kedah ke Kamunting di Perak, dengan perhentian di stesen-stesen di Seberang Perai, termasuk Butterworth.

Selain daripada perkhidmatan komuter, peruntukan bagi laluan transit dicadangkan untuk kawasan yang dijangka berkepadatan tinggi di Seberang Perai. Pengenalan awal ini adalah untuk menyediakan rizab koridor pengangkutan awam sebagai sebahagian daripada proses perancangan negeri.

Cadangan laluan transit adalah seperti berikut:

  1. LRT dari Butterworth ke George Town;
  2. Monorel dari Raja Uda ke Bkt Mertajam / Alma (dengan lanjutan jajaran BRT ke Kepala Batas dan Kulim); dan
  3. BRT dari Permatang Tinggi ke Batu Kawan (dengan lanjutan jajaran ke arah utara ke Seberang Jaya dan ke arah selatan ke Nibong Tebal).

Terdapat beberapa bahagian laluan BRT dan monorel yang dicadangkan selari dengan laluan Komuter yang mempunyai jarak kurang daripada 2km. Selaras dengan pendekatan laluan transit di bahagian pulau, penyediaan perkhidmatan bas perantara adalah sesuai sebagai pelengkap kepada perkhidmatan komuter bagi masa jangka pendek. Namun, laluan transit tersebut boleh dibina apabila diperlukan pada masa hadapan.