PEMBINAAN JALAN SAMBUNGAN

PEMBINAAN JALAN SAMBUNGAN

Pembinaan Jalan Sambungan (missing links)

Untuk mempertingkatkan keupayaan rangkaian jalan raya sedia ada di Seberang Perai, cadangan merangkumi pembinaan jalan sambungan (missing links) bagi menghubungkan jalan tempatan di kawasan Permatang Pasir-Perda dan Bukit Minyak.

Pembinaan jalan sambungan (missing links) bukan sahaja dapat memendekkan masa perjalanan antara bandar dan kawasan pembangunan yang berdekatan, malah juga melancarkan perjalanan.

Nota: Transit penjajaran & sistem adalah tertakluk kepada semakan sebelum pelaksanaan
Nota: Transit penjajaran & sistem adalah tertakluk kepada semakan sebelum pelaksanaan