Lebuh Raya

Pan Island Link 2/2A (PIL 2/2A)

Pan Island Link 2/2A (PIL 2/2A)

Nota: Transit penjajaran & sistem adalah tertakluk kepada semakan sebelum pelaksanaan

Pelan induk lebuh raya SRS Consortium juga mendorong pembangunan masa depan di kawasan kurang membangun seperti Balik Pulau dan Teluk Kumbar dengan membina cabangan jalan di lokasi persimpangan PIL1 yang strategik.

PIL 2 dan PIL 2A akan dibina sebagai jalan dua hala empat lorong yang akan:

  1. Meningkatkan akses dan membuka peluang pembangunan masa hadapan di bahagian barat (Balik Pulau) dan selatan (Teluk Kumbar) Pulau Pinang serta mampu mengalihkan tumpuan pembangunan daripada George Town.
  2. Membentuk Lebuh Raya Lingkaran Selatan untuk Pulau Pinang dengan bahagian selatan PIL1; dan
  3. Berfungsi sebagai jalan utama menuju ke kawasan pulau tambakan.