PENGANGKUTAN AWAM

Monorel – Laluan Ayer Itam

Monorel - Laluan Ayer Itam

Nota: Transit penjajaran & sistem adalah tertakluk kepada semakan sebelum pelaksanaan

Koridor pembangunan di barat (Ayer Itam) dan utara (Tanjung Tokong) merupakan dua kawasan berkepadatan tinggi selepas Bayan Lepas.

Dengan memadankan kapasiti sistem dengan permintaan perjalanan yang diunjurkan, sistem monorel telah dikenal pasti sebagai mod yang paling sesuai untuk kedua-dua koridor Ayer Itam dan Tanjung   Tokong.

Antara pertimbangan yang dibuat dalam mengenal pasti sistem monorel yang dicadangkan (sama ada rel atau BRT) adalah keupayaan yang lebih baik diruangan sempit, prestasi bunyi yang lebih baik dan modal yang lebih rendah.

Walaubagaimanapun,  sistem  transit bagi  koridor Ayer Itam  masih  tertakluk  kepada kajian pada masa hadapan sebelum ia dapat dilaksanakan dengan mengambilkira permintaan perjalanan, intensiti pembangunan, sistem kapasiti transit, sasaran mod perkongsian, sosio¬ekonomi dan sosio-politik yang bersesuaian, sama ada bertingkat atau di paras atas tanah semasa waktu perlaksanaan.

Monorel Laluan Ayer Itam sepanjang 12.8km ini, bermula dari KOMTAR dan berakhir di Paya Terubong akan mempunyai 13 stesen. Laluan transit ini akan meningkatkan perkhidmatan perjalanan ke kawasan perumahan berpendapatan rendah dan sederhana yang mempunyai kepadatan tinggi di kawasan Ayer Itam dan Paya Terubong.